Erwin Quarder CZ

Philosophie

Wir handeln gemeinsam in Verantwortung für unsere Zukunft und für die Zukunft unserer Kinder. Wir orientieren uns an einem christlichen Wertesystem.

Wir leben in einer sich ständig verändernden Leistungsgesellschaft. Wir stellen uns einheitlich den Herausforderungen und erkennen, dass sie nur durch überdurchschnittliche Leistungen und Veränderungsbereitschaft zu meistern sind. Dazu nutzen wir unsere Potentiale, fördern und entwickeln sie und nehmen uns selbst in die Pflicht.

Wir schonen Ressourcen und vermeiden Verschwendung.

Aus unserer Verantwortung heraus streben wir gemeinsam nach Erfolg und lassen andere am Erfolg teilhaben.

Das erreichen wir durch:

Kundenzufriedenheit
Wir richten unsere Handlungen zur Erzielung größter Kundenzufriedenheit aus. Zufriedene Kunden sind die wichtigste Voraussetzung für einen nachhaltigen Erfolg.

Innovative Produkte
Wir konzentrieren uns auf elektronische Komponenten, hergestellt im Spritzgießverfahren. Dazu benötigen wir die Produkt- und Prozessentwicklung, die Werkzeugtechnik, die Automatisierungstechnik und die Kunststoffspritzerei. Jede Einheit für sich muss zur Spitzengruppe in Deutschland gehören und rentabel sein. Wir suchen einfache Lösungen. Kreativität, Lernbereitschaft und Veränderungsfähigkeit sind dazu unerlässlich.

Qualität
Jeden Arbeitschritt führen wir bewusst und mit hoher Qualität aus. Wir arbeiten gewissenhaft, kostenbewusst und verbessern uns kontinuierlich. Wir orientieren uns an dem Null-Fehler-Ziel.

Kontinuierliche Verbesserung
Im Einklang mit den Normenvorgaben verbessern wir kontinuierlich alle Abläufe, Vorgänge, Verfahren und Prozesse. Alle Mitarbeiter des Unternehmens sind gehalten alles zu tun, um diese Philosophie in Ihrem Verantwortungsbereich umzusetzen.

Engagement und Eigeninitiative
Unsere Mitarbeiter zeigen Eigeninitiative und denken über Ihren Arbeitsbereich hinaus. Neue Ideen werden über das betriebliche Vorschlagwesen in das Unternehmen eingebracht.

Lernbereitschaft
Unsere Mitarbeiter entwickeln Ihre Fähigkeiten ständig weiter und sind gegenüber Neuheiten und Veränderungen aufgeschlossen.

Zusammenarbeit
Unsere Führungskräfte sind Vorbilder. Unsere Mitarbeiter unterstützen sich gegenseitig.

Schonender Umgang mit Ressourcen
Zur Erhaltung der Umwelt für die nachfolgende Generation verpflichten wir uns zum schonenden Umgang mit Ressourcen. Wir vermeiden Verschwendungen jeglicher Art, um die Umwelt so wenig wie möglich zu belasten.

Gesetzeskonformität
Wir verpflichten uns zur Einhaltung aller gültigen rechtlichen und behördlichen Anforderungen.

Martin Quarder

 

Filozofie

Pracujeme společně pro naši budoucnost a budoucnost našich dětí. Orientujeme se na křesťanský systém hodnot.

Žijeme ve stále měnící se společnosti. Stanovujeme si jednoznačné výzvy a víme, že je zvládneme pouze našimi nadprůměrnými výkony. K tomu využíváme našeho potenciálu, podporujeme jej a rozvíjíme.

Šetříme zdroje a předcházíme plýtvání.

Na naši odpovědnost se snažíme společně o dosažení úspěchu a necháváme i jiné se na našem úspěchu podílet.

Toho dosáhneme pomocí následujícího:

Spokojenost zákazníka
Naše jednání řídíme tak, aby bylo dosaženo vysoké spokojenosti zákazníků. Spokojení zákazníci jsou nejdůležitějším předpokladem pro dosažení úspěchu.

Inovativní produkty
Zaměřujeme se na elektronické komponenty, které jsou vyrobeny procesem vstřikování.  K tomu potřebujeme vývoj procesů a produktů, nástrojárnu, automatizační techniku a vstřikovnu plastů. Každá výrobní jednotka musí patřit ke skupině vstřikování a musí být rentabilní. Hledáme jednoduchá řešení. Kreativita, schopnost učit se a schopnost přijímat změny jsou pro nás nezbytné.

Kvalita
Každou pracovní činnost provádíme vědomě a s vysokou kvalitou. Pracujeme svědomitě, uvědomujeme si náklady, neustále se zlepšujeme. Orientujeme se na cíl dosažení nuly chyb.

Neustálé zlepšování
V souladu s požadavky norem zlepšujeme neustále všechny postupy, procedury, činnosti a procesy. Všichni pracovníci naší společnosti jsou vedeni k tomu, aby tuto filozofii přenášeli do svých oddělení.

Angažovanost a iniciativa
Naši zaměstnanci prokazují svou iniciativu a myšlení na svých pracovištích. Nové nápady jsou zpracovávány přes zlepšovací návrhy.

Schopnost učit se
Naši zaměstnanci rozvíjejí dále své schopnosti a jsou otevřeni novým nápadům a změnám.

Spolupráce
Naši vedoucí zaměstnanci jsou vzory. Naši zaměstnanci se vzájemně podporují.

Šetrné zacházení se zdroji
Pro zachování životního prostředí pro příští generace se zavazujeme šetrně zacházet se zdroji. Předcházíme jakýmkoliv ztrátám, abychom životní prostředí zatěžovali co nejméně.

Soulad s požadavky zákonů
Zavazujeme se k dodržování všech platných zákonných a právních požadavků.

Martin Quarder

News

Startschuss für neue Azubis bei Quarder
Die Erwin Quarder Gruppe begrüßt ab dem 1. September...
Erfahren Sie mehr

Arburg-Technologietage
Bobbin hochproduktiv
Erfahren Sie mehr

Medizintechnik / Biotechnologie / Labortechnik
Quarder erweitert Dienstleistungsangebot um Entwicklung und Produktion von individuellen Mikrotiterplatten
Erfahren Sie mehr